Digitalitza la teva xarxa de distribució i assegura la qualitat de subministrament evitant falles i millorant l'eficiència operativa

Centre de transformació de BT

Solucions per a centres de transformació de BT

Des de Smilics Technologies oferim la solució més completa del mercat de monitorització i control de subestacions de BT.

Cada dispositiu ha estat dissenyat per proporcionar una anàlisi precisa i alts estàndards de ciberseguretat.

Demana'n més informació

2Grid per a Plantes Fotovoltaiques i d'aerogeneració

La solució 2Grid també serveix per als centres de transformació de generació

A les plantes de generació d’energia solar i eòlica, la solució 2Grid de Smilics Technologies aborda problemes crítics com les pèrdues dingressos degudes a les ineficiències en la transformació denergia. Amb una monitorització completa dels centres de transformació que manegen energia de baixa a mitja tensió, 2Grid permet detectar ràpidament mal funcionaments, com ara sobreescalfaments, errades en els inversors, problemes amb el transformador, inundacions i arcs elèctrics.

A més, la capacitat de monitorització i gestió remots de 2Grid redueix significativament els costos de manteniment: evitant els desplaçaments continuats, facilitant el manteniment i control centralitzat i assegurant un entorn segur i eficient. Amb 2Grid, s’optimitza la producció d’energia, es minimitzen les pèrdues i es garanteix la rendibilitat i la fiabilitat de les operacions en plantes fotovoltaiques i d’aerogeneració.

Solucions per a Companyia Elèctrica de distribució (DSO)

La solució 2Grid de Smilics Technologies està especialment dissenyada per a les companyies elèctriques de distribució o DSO, permetent monitoritzar i gestionar subestacions de baixa tensió.2Grid està disponible en diverses versions per cobrir tot tipus d’instal·lacions.

Detecta sobrecàrregues, curtcircuits, mesura la qualitat del subministrament, identifica fraus elèctrics o localitza incidències en temps real.
Utilitza tota la informació que proporciona la solució 2Grid i millora el servei d’atenció al client, permetent la detecció immediata d’avaries i la seva localització, millorant així el SAIDI i SAIFI de la companyia.

2Grid per a Clients Industrials amb CT

Per a indústries que operen amb energia de mitjana tensió, com ara centres de dades, empreses químiques, siderúrgiques i depuradores, 2Grid ofereix una solució robusta de monitorització i control.

Prevenir problemes de subministrament és crucial, especialment per a data centers, on una falla al transformador pot ser catastròfica. 2Grid permet fer manteniment en remot, reduint significativament els costos operatius. A més, amb el seu enfocament en el manteniment preventiu, 2Grid detecta possibles errors abans que es converteixin en problemes greus. Aquesta solució integral proporciona dades precises i control en temps real, garantint una operació més segura i eficient per als clients industrials.

Indústria Manufacturera i Processadora

Les indústries manufactureres, com siderúrgiques i químiques, depenen de centres de transformació per a subministrament elèctric fiable. En plantes de manufactura electrònica i tèxtils, són crucials per mantenir eficiència i evitar interrupcions costoses. Sectors del paper, aliments, farmacèutiques i altres requereixen transformadors per a altes demandes energètiques. Indústries mineres, drassanes i fabricació de maquinària pesada també en depenen. La indústria aeroespacial necessita una infraestructura elèctrica robusta per als processos avançats.

Infraestructura
i Serveis

Els centres de transformació de mitjana a baixa tensió són vitals en infraestructura i serveis. A centres de dades, asseguren un subministrament elèctric ininterromput per protegir dades. Plantes de tractament d'aigua en depenen per a funcionament constant i eficient. Grans centres comercials i complexos doficines requereixen una infraestructura elèctrica fiable. Hospitals necessiten aquests centres per garantir energia per a equips crítics i serveis d'emergència. Parcs industrials utilitzen aquests centres per distribuir electricitat eficientment entre instal·lacions.

Energia
i Generació

Al sector d'energia i generació, els centres de transformació de mitjana a baixa tensió són crucials. En plantes fotovoltaiques i eòliques, converteixen l'energia per a la distribució eficient. Les fàbriques automotrius, amb fonts renovables pròpies, els necessiten per gestionar la seva energia interna. Són fonamentals per assegurar eficiència i reduir costos operatius, maximitzant la rendibilitat i sostenibilitat.

Tinc un projecte en ment

Sensors de mesura

A Smilics Technologies, oferim solucions de sensorica com les nostres pinces Rogowski i transformadors de corrent. Tots dos dissenyats per donar resposta a la necessitat de mesurament i protecció dels centres de transformació.

Les pinces Rogowski són essencials per protegir sistemes elèctrics crítics en aquests centres, gràcies a la seva precisió i la seva principal característica de no saturar, permeten una detecció precisa de corrents alts i donar una resposta ràpida a curtcircuits, sobrecàrregues i fallades.

D’altra banda, els nostres transformadors de corrent proporcionen dades molt precises per al monitoratge continu de la qualitat del subministrament elèctric i el rendiment del sistema, podent proporcionar fins i tot precisions de classe 0,2s.

Amb aquestes solucions, Smilics Technologies optimitza la seguretat i l’eficiència operativa en centres de transformació, adaptant-se a les necessitats específiques de cada instal·lació.

ico-contacto-footer

A punt per començar?
Contacta amb nosaltres!

Demana ja informació per conèixer
els nostres productes i solucions a mida.